You are here: Home - Güvenlik Soruşturması Formu

Güvenlik Soruşturması Formu

GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU

Adı, Soyadı (*)  

Fotoğraf

Mühür

İmza

Uyruğu
T.C. Kimlik No
İkamet Adresi ve İrtibat Bilgileri

(e-mail/Tel. No.)

 

 

Öğrenim Durumu

 

En Son Mezun Olduğu Okulun Adı ve Yeri Giriş Tarihi Mezuniyet Tarihi Ayrılma Nedeni (**)
Çalışma Süresi
 

Çalıştığı İş Yeri

En Son Çalıştığı İşyeri Unvanı ve Adresi …./…./…….’den     …./…./……..’e kadar
 

 

 

 

 

 

Aileye Dair Bilgiler

Adı Soyadı Adresi ve İrtibat Bilgileri (Yaşayanların)  

T.C. Kimlik No

Babasının
Annesinin
Velisinin               (Ask. Öğ. İçin)
Eşinin
Kardeş 1
Kardeş 2 (***)
18 Yaşından Büyük Çocuklarının
Askerlik Durumu Başlama Tarihi Terhis Tarihi Cezaları Birliğin Adı ve Yeri

Hakkınızda verilmiş bulunan mahkumiyet kararı veya halen devam eden ceza davası var mıdır?

VAR   (   )        YOK   (    )

KENDİSİNİN VE YAKIN AKRABALARIYLA İLGİLİ BELİRTİLMESİNDE FAYDA GÖRÜLEN DİĞER HUSUSLAR

 

(Ceza Davasına Konu Olup, Olmadığı, Mahkumiyet Hükmünün Bulunup Bulunmadığı, Çifte Vatandaşlık Durumu Vb.)

YUKARIDAKİ BİLGİLERİN   DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERİEM

 

Şahsın İmzası

 

UYARI

–          Form, Nüfus bilgilerinde kısaltma yapılmadan doğru ve eksiksiz doldurulur.

–          (*) Adı ve/veya Soyadı değişenler değişiklikten önceki ad/soyadınıda belirtirler.

–          (**) Okuldan ayrılma nedeni olarak, “Mezuniyet, Tasdikname, vb.” yazılacak, ancak tasdikname alma gerekçesi belirtilecektir.

–          (***) Kardeş sayısı ikiden fazla ise diğer kardeşlere ilişkin bilgiler ayrıca eklenir.

NOT

1.       Adayların müracaat süresini kısaltmak ve işlemlerde kolaylık sağlamak amacıyla, bu form personel temin makamları tarafından internet ortamında yayınlanabilir.

2.       Bu form doldurulduğunda gizlilik derecesi asgari “ÖZEL”, dağıtım sınırlaması “KİŞİYE ÖZEL”olur.

Back to top