Güvenlik Soruşturması Formu

Güvenlik Soruşturması Formu

Adı, Soyadı (*)  Fotoğraf Mühür İmza
Uyruğu
T.C. Kimlik No
İkamet Adresi ve İrtibat Bilgileri (e-mail/Tel. No.)  
  Öğrenim Durumu  En Son Mezun Olduğu Okulun Adı ve YeriGiriş TarihiMezuniyet TarihiAyrılma Nedeni (**)
Çalışma Süresi
  Çalıştığı İş YeriEn Son Çalıştığı İşyeri Unvanı ve Adresi…./…./…….’den     …./…./……..’e kadar
            Aileye Dair BilgilerAdı SoyadıAdresi ve İrtibat Bilgileri (Yaşayanların)  T.C. Kimlik No
Babasının
Annesinin
Velisinin               (Ask. Öğ. İçin)
Eşinin
Kardeş 1
Kardeş 2 (***)
18 Yaşından Büyük Çocuklarının
Askerlik DurumuBaşlama TarihiTerhis TarihiCezalarıBirliğin Adı ve Yeri

Hakkınızda verilmiş bulunan mahkumiyet kararı veya halen devam eden ceza davası var mıdır?

VAR   (   )        YOK   (    )

KENDİSİNİN VE YAKIN AKRABALARIYLA İLGİLİ BELİRTİLMESİNDE FAYDA GÖRÜLEN DİĞER HUSUSLAR   (Ceza Davasına Konu Olup, Olmadığı, Mahkumiyet Hükmünün Bulunup Bulunmadığı, Çifte Vatandaşlık Durumu Vb.)
YUKARIDAKİ BİLGİLERİN   DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERİEM   Şahsın İmzası  
UYARI –          Form, Nüfus bilgilerinde kısaltma yapılmadan doğru ve eksiksiz doldurulur. –          (*) Adı ve/veya Soyadı değişenler değişiklikten önceki ad/soyadınıda belirtirler. –          (**) Okuldan ayrılma nedeni olarak, “Mezuniyet, Tasdikname, vb.” yazılacak, ancak tasdikname alma gerekçesi belirtilecektir. –          (***) Kardeş sayısı ikiden fazla ise diğer kardeşlere ilişkin bilgiler ayrıca eklenir.
NOT 1.       Adayların müracaat süresini kısaltmak ve işlemlerde kolaylık sağlamak amacıyla, bu form personel temin makamları tarafından internet ortamında yayınlanabilir. 2.       Bu form doldurulduğunda gizlilik derecesi asgari “ÖZEL”, dağıtım sınırlaması “KİŞİYE ÖZEL”olur.
Kursa Kayıt