Hizmetler

Hizmetler

Eğitim hizmetleri, sektörlerin ihtiyaçlarına özgü eğitim ihtiyaçlarını planlayan, sistemi kuran ve uygulayan süreçler toplamıdır. Eğitim hizmetlerindeki ana hedef etkin personel yetiştirme ve personel fayda maksimizasyonudur.

Eğitim hizmetlerinde güvenlik görevlilerine özel düzenlenmiş 5188 sayılı kanun uyarınca hazırlanan müfredat dahilinde yapılanmış eğitimlerin yanı sıra meslekleriyle ilgili uzmanlık sağlamalarına yönelik artı eğitim programları da mevcuttur.

Bununla birlikte eğitim programlarımız arasında “VIP Koruma Hizmeti” veren personellere ve “VIP Yöneticilere” yönelik programlarımız da mevcuttur.

Eğitim programlarımız, sadece güvenlik sektörüne yönelik kalmamakta, bunun yanı sıra kurum içi verilmesi planlanan;

 • TEMEL VE YENİLEME EĞİTİMİ
 • HİZMET İÇİ SİLAH ATIŞ EĞİTİMİ
 • İSG ( İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ)
 • VIP YAKN KORUMA EĞİTİMİ
 • HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ
 • GÜVENLİK SİSTEM VE CİHAZLARI EĞİTİMİ
 • İLERİ SÜRÜŞ – DEFANSİF SÜRÜŞ – VIP SÜRÜŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
 • ATEŞLİ SİLAHLAR EĞİTİMİ
 • ETKİLİ İLETİŞİM – PROTOKOL – MOTİVASYON – KRİZ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
 • AVM GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
 • İLK YARDIM EĞİTİMİ
 • YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
 • BANKA GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
 • OTEL GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
 • EĞLENCE MERKEZİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
 • RİSK FARKINDALIK VE CAYDIRICILIK EĞİTİMİ
 • BOMBA VE BOMBA TEHDİTLERİNE KARŞI ÖNLEMLER
 • 5188 SAYILI KANUN VE GÜNCELLEMELER

vb. gibi konuları da kapsayan geniş bir yelpazeye sahiptir.

Kursa Kayıt