Özel Güvenlik Kimlik Kartı Yenileme İçin Gerekli Belgeler

Gerekli Belgeler:

  1. Şahsi Dilekçe (Örnek için tıklayınız.)
  2. Yenileme Eğitim Sertifikasının Aslı ve fotokopisi.
  3. Silahsız kimlik kartını silahlı kimlik kartına yükseltme yapanlar için öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ile birlikte fotokopisi.(Diploma, tastikname, öğrenci belgesi vb.)
  4. 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.(Muhtar Onaylı, 1 Adet Asıl, 1 Adet Fotokopisi.)(Örnek için tıklayınız)
  5. 2 Adet Üzerinde TC Kimlik Numarası Bulunan Nüfus Cüzdanı, Ehliyet Vb. Resmi Kimlik Fotokopisi.
  6. Kan Grubunu Gösterir Belge Fotokopisi.
  7. 4 Adet Biyometrik Fotoğraf (5 X 6 cm Ebadında)
  8. Özel Güvenlik Kimlik Kartı Fotokopisi
  9. Daha Önce Ehliyet,Pasaport veya Silah Ruhsatı Almak İçin Dijital Ortamda Parmak İzi Verilmiş İse “Parmak İzi ve Fotoğraf Kayıt Formu”nun Fotokopisi.
  10. Adli Sicil Belgesi (e-devlet şifresi ile alınabilir)

Önemli Not:

– Arşiv araştırma formu bilgisayar ortamında veya daktilo ile doldurulacaktır

– Biyometrik fotoğraflar beyaz fon ve ön cepheden çekilmiş olacaktır.

– Müracaat evraklarının sıralaması listede belirtilen şekilde yapılarak, tek poşet dosya içerisinde teslim edilecektir

– Teslim edilen evraklardan birer nüsha fotokopi alınarak daha sonra şubemizden kesinlikle evrak talep edilmeyecektir.(Sağlık Raporu, Harç Makbuzu,Sertifika vb.)

– 2008 kasım ayından sonra ehliyet, pasaport ve silah ruhsatı almak için dijital ortamda parmak izi verenler tekrar parmak izi vermemeleri için almış oldukları belge fotokopisi (Ehliyet, Pasaport ve Silah Ruhsatı) veya Parmak İzi Çıktılarından bir nüshasını getireceklerdir.

– Dilekçe üzerine mutlaka adres, ev telefonu ve cep telefon numaraları yazılacak.

– Jandarma bölgesinde ikamet eden şahıslar müracaatlarını İl Jandarma Komutanlığına yapacaklardır.

Kursa Kayıt