You are here: Home - Vizyonumuz

Vizyonumuz

Günümüzde mükemmellik iddiasında olan ve uygulama alanı sürekli genişleyen yönetim modelleri bulunmasına rağmen, küresel ölçekte her türlü sorun hızla artmakta ve çalışma hayatı tüm işletmeler ve çalışanlar için daha zor ve riskli bir hal almaktadır.

Çalıştığımız her kesim ile işbirliği stratejilerine önem vererek, işbirliği ve karşılıklı güvene dayalı bir kültürün geliştirilmesi;

Entropik yönetim yaklaşımı ile müşteri, kalite, pazarlama, lojistik, maliyet, kar, verimlilik, zaman, hız, inovasyon, kalite, teknoloji, verimlilik, büyüme, rekabet, sürdürülebilirlik, bilgi üretimi ve paylaşımı gibi birçok konuda mevcut yönetim modellerinden radikal bir biçimde farklı olunması;

Sorumluluk anlayışının göstermelik bir kavram olmaktan çıkarılıp, yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirilmesi;

Çalışanların; iş yükü, stres düzeyi, iş tatmini, motivasyon düzeyi, yaratılan değerden alınan pay gibi konularla değerlendirilmesi ve işsizlik düzeyinin azalımına katkıda bulunulması vizyonumuzu oluşturmaktadır.

 

Back to top