Güvenlik Danışmanlığı

NE KADAR EMİNSİNİZ ?

Zarar görmeyi ya da zarara uğramayı beklemeyin. Bizi arayın!

Güvenlik danışmanlığı ile güvenlik ihlallerine neden olan risklerin hepsini ortaya koyup yorumluyoruz.

Güvenlikte en sık rastlanan hatalar:

  • Yok farzederek problemin geçmesini beklemek
  • Kısa dönemli çözümlere yönelerek problemlerin çabuk bir şekilde yeniden ortaya çıkmasına neden olmak.
  • Prestijin ne kadar değerli olduğunu fark etmemek
  • Güvenlik için sadece güvenlik sağlayıcısına güvenmek.
  • Güvenliğin operasyonel tarafına gerekli özeni göstermemek, birkac geçici çözüm uygulayıp dikkatli ve detaylı bir inceleme yaparak problemlerin ortadan kaldırılmasına izin vermemek.
  • İş hayatı ile güvenliğin sahip olması gereken bilgi arasındaki ilişkiyi yeterince kavramamak, fiziksel güvenliğe önem verirken yetersiz bilgiden kaynaklanabilecek tehlikeleri görmemek.
  • Güvenlik sorumluluğunu yeterli güvenlik eğitimi almamış kişilere verip bu kişilere ne eğitim ne de işi yapmaları için yeterli zamanı vermemek.
  • Alışılagelmiş ve aynı bakış açısı ile her bir özellikli noktayı aynı şekilde değerlendirmek.
  • “Biz yaparız” cümlesini yanlış kullanmak ve altından kalkılamayacak boyutta hataya ve güvenlik ihlaline neden olmak.

Önce Biz yapalım

Risk analizi sizi büyük sıkıntılardan kurtarır. Şirketimiz, sizin için sizin yanınızdadır.

GÜVENLİK DANIŞMANLIĞINDA “V-STAR”  DÖNEMİ

5188 sayılı yasa kapsamnda aklınıza gelebilecek her türlü soru ve sorunda V-STAR güvenlik danışmanlığı hizmetimiz tüm servis paketlerini seferber ederek hiçbir açık nokta kalmayacak şekilde sizi yapılandırır. İzin belgeleriniz, koruma planlarınız sisteme kayıt edilen tarihlerde revize edilmiş olarak size sunulur. Siz sadece imzalarsınız. Yasal olarak yaşayabileceğiniz hiçbir problemi bırakmaz.

V-STAR güvenlik danışmanlığı servisimiz, yasal olarak yaşanılan sıkıntınızda da danışman olarak yine yanınızdadır.

V-STAR, sonucu itibariyle güvenlik ihlallerine neden olan risklerin ortaya konması ve yorumlanması işlemidir. Sonucunda ortaya konan ve yorumlanan risklerin önüne geçmek ve/veya azaltmak amacıyla uygun, maliyet etkin karşı önlemlerin alınması işlemidir.

Açıklık (VULNERABILITY): Sahip olduğunuz şeyleri tehditlere karşı korumasız hale getiren unsurlar.

Karşı önlem (SAFEGUARD): Sahip olduğunuz şeyde bulunan açıklıkları kullanan tehditlerin verdiği zararı sıfırlamak ya da azaltmak amacıyla alınan tedbirler.

Tehdit (THREAT): Sahip olduğunuz şeydeki açıklıkları kullanarak, ona kısmen ya da tamamen zarar veren etkenler.

Sahip olduğunuz şey – Kıymet (ASSET): Korunması gereken herşey. -İşyeri –Ev –Fabrika -Depo -Mal –Mülk  -Araç-Gereç

-Veri  -Kaynak – Zaman -Saygınlık…

Risk: Belirli bir tehdidin, sistemin belli bir zayıflığından faydalanarak sisteme zarar verme ihtimalidir.

Uzun yıllar suç ve suçlulukla etkin mücadele etmiş olan uzman personelimiz ile meydana gelebilecek tüm olaylarla ilgili olarak bu olayların olmaması için alınacak tedbirleri ortaya koyarak çözüm önerileri sunuyor ve olay meydana gelmişse gerekli işlemler ile ilgili kolluk tarafından alınması gereken tedbirleri müşterilerimiz adına takip ediyoruz.

Ayrıca müşterilerimizin karşılaştıkları suçlarla ilgili tecrübelerimizden istifade ile çözüm ve öneriler sunuyor ve gerekli araştırma faaliyetlerini istek doğrultusunda yürütüyoruz. Kendi bünyesinde özel güvenlik birimi ile hizmetleri yürüten ve özel güvenlik hizmeti satın alan tesis/işletmeler ile özel güvenlik şirketlerine; güvenlik hizmetlerinin etkinliklerinin ölçülmesi, tesislerinizin kapsamlı risk analizinin yapılması, 5188 sayılı yasa ile ilgili danışmanlık yapılması, görev ile ilgili prosedürlerin hazırlanması hizmetlerini sunuyoruz.

RİSKİNİZİ MİNİMİZE ETMEK İÇİN YANINDAYIZ. MİNİK RİSKLER, HUZURLU AİLELER

Kursa Kayıt