Güvenlik Denetimi

NE KADAR GÜVENDESİNİZ ?

Güvenlik alanındaki tecrübesi ve değişik güvenlik projelerini uygulamadaki başarısı ile Şirketimiz, güvenlik konusunda çalışmayı düşünebileceğiniz bir partner için en iyi adaydır. GYM (Get Your Money Back), bu Güvenlik Değerlendirmesini tamamen sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmıştır. Sahip olduğumuz teknik bilgi ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik isteğimiz, proje özelindeki ihtiyaçların karşılanabilmesi için istenen teknik eklerin yapılmasını da mümkün kılmaktadır.

Profesyonel Planlama

• GYM Güvenlik Denetimi profesyonelce planlanmış, mantıklı ve kontrollü aşamalardan oluşmaktadır. Her aşama ilerlemeden önce kapsamlı bir araştırma yapılmaktadır, her bir aşama önceki aşamalardan elde edilen bilgiler üzerine kurulmaktadır ve daha önceden kanıtlanmış teknikler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. • Yapılacak denetimler daha önceden belirlenmiş zaman aralıklarında yapılarak, araştırmalar profesyonel bir şekilde gerçekleştirilir ve çalışma düzenini bozmamaya azami özen gösterilir.

Ölçülebilir Katkı

• Türkiye’deki ve Dünya’daki bilinen güvenlik denetimi servisleri içinde sadece GYM, standart olarak bir doğrulama testini içerisinde barındırmakta, böylece güvenlik açıklarının giderildiğinden ve bu sırada yeni güvenlik açıklarının oluşmadığından emin olunmasını sağlamaktadır.

Gelişmiş Uzmanlık

• Türkiye’de mevcut yerli ve yabancı güvenlik denetim servislerinin çoğu standart bir rutin içindedir. Güvenlik ile ilgili tüm bilgi ve teknolojilerin hepsini takip eden ve kendi geliştirdiği araçlarla birlikte kullanan emsal bir servis mevcut değildir.

Sürekli Güncel Bilgi

• GYM metodolojisinin bir parçası olarak güvenlik açıklarının kaynakları sürekli olarak günü gününe takip edilmekte ve önemli görülenler gizlilik esasından ödün vermeden bir yandan Türkiye’de duyurulurken, bir yandan da GYM Bilgi Tabanı’na eklenmekte, böylece güvenlik denetimlerinde istatistiksel bilgi olarak kontrol edilir hale gelmekte ve eşleştirme yöntemiyle bulunan çözümler ve sonuçları kıyaslanmaktadır.

• GYM, yeni olarak keşfedilmiş ve henüz güvenlik denetimi araçlarına yansımamış güvenlik açıklarını test etmek amaçlı olarak geliştirilmiştir. Kendi metot ve programlarını güvenlik denetimlerinde kullanıyor olma özelliği Şirketimizi benzersiz ve rakipsiz bir güvenlik denetimi servisi olarak ortaya çıkarmaktadır.

Sürekli Gelişme

• Kullandığı her türlü denetim araç ve teknikleri sürekli olarak güncellenmektedir.  • GYM Güvenlik Denetimi metodolojisinin bir parçası olarak Şirketimiz aylık olarak sürekli geliştirme ve gözden geçirme toplantıları ile metodunu iyileştirmekte ve yılda iki defa dünya çapındaki bir rakibi ile karşılaştırmalı testlere tabii tutulmakta, böylece geliştirme ihtiyaçları ortaya konmaktadır.  • Şirketimiz kurulduğu günden bu yana geçirdiği bu testlerin hepsinde en az dünya çapındaki rakibi kadar iyi bir performans ortaya koymuştur.

Güvenilir Sonuç

• Güvenlik denetimleri sırasında çeşitli araç ve programlarla tespit edilen güvenlik açıklarının anlık ya da uzun süreli mi var olduğu yapılan kontroller ile test edilmekte ve açıklar güvenle azaltılmaktadır. • Bulunduğundan şüphelenilen ancak varlığı hemen test edilemeyecek güvenlik açıkları, “Güvenlik Tehditleri” başlığı altında, denetim raporu içinde ayrıca raporlanmaktadır. • GYM ile paranız boşa gitmez, cebinizde kalır.

Meydana gelen olaylardan, yeterince denetlenmeyen personelin;
 Görev esnasında uyuyarak birçok olaya sebebiyet verdikleri,

 Uyuşturucu madde kullandıkları,

 Yangına anında müdahale edilmeyerek büyük miktarda zarara sebebiyet verdikleri,

 İşletme ile ilgili vakıf oldukları gizli bilgileri ve ticari sırları üçüncü şahıslara verdikleri,

 İşletme içinden malzeme çıkışına göz yumarak işletmeyi zarara uğrattıkları,

 Korumakla yükümlü oldukları işletmede ahlak dışı hareketler içine girdikleri,

 Personelin korudukları tesiste hırsızlık, gasp vb. suçlara karıştıkları ve bu suçlara yataklık yaptıkları,

 Tesise girişte teyit almadan şahısların içeri alınması nedeniyle hırsızlık gibi birçok olaya sebebiyet verdikleri,

 Metal kapı dedektörü ve X-Ray cihazları kullanımı konusunda bilgisiz personelin tesise suç aletleri ile girdikleri görülmüştür.

Ne yazık ki özel güvenlik hizmeti satın alanların bu hizmeti sıradan bir hizmet gibi değerlendirmesi kaliteden çok fiyatı ön plana çıkarmıştır. Yine bu hizmetin basit bir hizmet gibi görülmesi nedeniyle kalitenin ölçümü de çoğunlukla yapılmamaktadır. “Yönetmek istiyorsanız ölçmeniz gerekir” prensibinden hareketle arzu edilen faydayı elde etmek ve boşa zaman, emek ve para harcamak istemiyorsanız GYM denetim hizmetimizle sizin için gece ve gündüz, açık ve gizli arzu ettiğiniz sayıda denetimler yaparak ölçmeye hazırız.
Uygulamada bu denetimler, güvenlik hizmeti veren şirketin kendisi tarafından yapılmaktadır. Ancak bu durum, sizin de hemfikir olacağınız gibi işin doğasına aykırıdır. Bu yolla yapılan denetimler, gerçek eksikliklerin işverene bildirilmemesine ve devamında telafisi olmayan maddi kayıplara ve prestij kaybına yol açabilmektedir.

Paranız üzerinde bumerang etkisi yapacak GYM denetim hizmetimizi askıya almayın, kazanmaya çabuk başlayın!

Kursa Kayıt