Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (Yys) Emniyet Ve Güvenlik Koşulu Maddesi Eğitimleri

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ NEDİR ?

Gümrük idaresinin dış ticaret işlemlerinde güvenebileceği kişileri belirleyerek, bu kişiler üzerindeki kontrolünü azaltmasını ve kaynaklarını daha yüksek kontrol gerektiren işlemlere yoğunlaştırmasını sağlamak üzere ortaya çıkmıştır.

Yetkilendirilmiş Yükümlü kavramının odağında güven olgusu yer almaktadır. Güven olgusu, firmanın iş yaparken aldığı riskierin düşük olup olmadığının tespiti açısından önem arz etmektedir. Kişilerin, gümrük idaresinin kontrolünü gerektiren işlemlerinde otokontrollerini sağlayabildiklerini, kayıtlarının düzenli ve izlenebilir olduğunu, sistemlerinin ve tesislerinin emniyet ve güvenlik standartlarına sahip olduğunu, gümrük yükümlülüklerini yerine getirebildiklerini ispat edebilmeleri, bu güven olgusunun temelini oluşturmaktadır.

Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür.

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI VERİLİRKEN HANGİ KOŞULLARA BAKILIR?

Yetkilendirilmiş yükümlü olmak isteyen başvuru sahiplerinde aranan 4 temel koşul bulunmaktadır:

• Güvenilirlik Koşulu,

• Ticari Kayıtların Güvenilir ve İzlenebilir Olması Koşulu,

• Mali Yeterlilik Koşulu,

• Emniyet ve Güvenlik Koşulu.

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI (YYS) EMNİYET VE GÜVENLİK KOŞULU MADDESİ EĞİTİMLERİ HANGİLERİDİR ?

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Koşullarından “Emniyet ve Güvenlik Koşulu” maddesi gereği alınması gereken eğitimler aşağıdaki gibidir.

*Terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç

*Zula, Şüpheli Kişi, Şüpheli Eşya ve Şüpheli Olay Eğitimi

*Narkotik maddeler

*Nükleer, biyolojik ve kimyasal (NBC) maddeler

*Yanıcı ve patlayıcı maddeler

*Yabancı kişilerce araç ve tesisiere gizlenmiş zulalar

*Araçlara veya tesislere izinsiz girme teşebbüsleri

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI (YYS) EMNİYET VE GÜVENLİK KOŞULU MADDESİ EĞİTİMLERİ NASIL ALINIR ?

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) “Emniyet ve güvenlik koşulu” maddesi eğitimi kurumumuzca verilmektedir. İç işleri Bakanlığı Onaylı, alanında uzman ve önceki Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) eğitimleri onaylanan eğitmenlerimizle, talebinize göre yerinde veya kurumumuzda eğitim verilmektedir. Eğitime katılan her personel için katılım belgesi düzenlenmektedir.

Kursa Kayıt